Ngày vía Phật A Di Đà ? Ý nghĩa ngày vía Phật. - LỘC PHÁT - Hệ Thống Đồ Thờ Cao Cấp

Ngày vía Phật A Di Đà ? Ý nghĩa ngày vía Phật.


Ngày vía Đức Phật A Di Đà

Ngày vía Phật A Di Đà ? Ý nghĩa ngày vía Phật.

Ngày vía Phật A Di Đà ? Ý nghĩa ngày vía Phật.

Trong Phật giáo thì hầu hết các vị Phật thường sẽ có một ngày gọi là ngày vía, và vào ngày vía ấy thì người dân cũng như các Quý Phật Tử thường chuẩn bị lễ vật để dâng Phật và cầu nguyện những điều tốt lành cho bản thân và gia đình của mình. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát có 3 ngày vía, có ngày vía Phật Di Lặc, ngày vía Phổ Hiền Bồ Tát, ngày vía Văn Thù Sư Lợi… Và Đức Phật A Di Đà cũng có ngày vía của Ngài. Vậy ngày vía của Phật A Di Đà là ngày nào ? Ngày vía ấy có ý nghĩa ra làm sao? Trong ngày vía của Ngài thì nên và không nên là những gì? … đây là những câu hỏi chắc hẳn vẫn còn không ít người chưa rõ, còn mơ hồ, hoang mang. Vậy nên, để có câu trả lời các bạn hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để tìm hiểu thêm nhé.

Sự tích về Đức Phật A Di Đà.

Theo ghi chép của luận Câu Xá quyển thứ 12 thì nguồn gốc về Đức Phật A Di Đà như sau: Thời Vua Vô Tránh Niệm có người có tuổi thọ ở mức cao lên đến 8 vạn tuổi, là một nơi môi trường trong lành tinh khiết, một quốc gia với đất đai màu mỡ, cây cỏ tươi tốt, phát triển vật chất, dân tình ai ai cũng có một cuộc sống đầy đủ no ấm và hạnh phúc.

Sự tích Phật A Di Đà.

                             Sự tích Phật A Di Đà.

Lúc bấy giờ, trong vương triều của Vua Vô Tránh Niệm có một vị quan đại thần tên Bảo Hải là người rất tinh thông về Thiên văn học, và là người ngưỡng mộ Phật giáo (Bảo Hải là tiền thân Phật Thích Ca), vị quan này có người con trai thông minh trí tuệ từ bé, tên là Bảo Tạng.

Khi lớn lên, với tầm hiểu biết ngày càng rộng mở nhiều hơn, Bảo Tạng nhận thấy thế gian này vẫn còn vô cùng sự đau khổ, cơ cực nên xin với cha mẹ xuất gia tu Phật. Với bản tính đã là người thông minh, lại còn thêm phần chăm chỉ cùng với tấm lòng thánh thiện, một lòng hướng Phật nên Bảo Tạng tu hành không bao lâu thì chứng quả vô thượng chánh đẳng giác và trở thành Phật với hiệu là Bảo Tạng Như Lai.

Danh tiếng tốt đẹp của Phật Bảo Tạng Như Lai nhanh chóng truyền đến tai Vua Vô Tránh Niệm, thấy vậy nên vị Vua này cũng thỉnh Phật và chư tăng vào vương cung để cúng dường trong ba tháng.

Sau khi nghe lời khuyên đầy thiện ý của đại thần Bảo Hải, Vua Vô Tránh Niệm liền thu xếp việc triều chính, đến vườn Diêm Phù đàn cúng dường Phật tăng thính pháp. Đến nơi, Ngài tận mắt thấy Bảo Tạng Như Lai nhập định phóng quang sáng suốt, soi rõ mười phương của thế giới Tịnh Độ của chư Phật để cho chúng hội chiêm bái.

Đồng thời, Vua Vô Tránh Niệm cũng nhập chúng, bản thân Ngài nhận ra rằng thần dân của mình thần sắc không được ngời sáng như dân Phật, trí tuệ cũng kém hơn, quốc độ, đền đài, và cung điện cũng thô thiển hơn chỉ làm bằng cây đá chạm trổ.

Trong khi đó, cung điện nơi xứ Phật thì được làm bằng các thứ quý hiếm như lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não, san hô, hổ phách…Đặc biệt là không có cõi Phật nào có dân nghèo khó, cơ cực, và buồn đau.

Sau buổi hôm ấy Vua Vô Tránh Niệm hồi cung suốt đêm không ngủ hồi tưởng tư duy, suy xét, đúc rút tinh tuý của các nước Phật khác, với ý định làm thành đại nguyện xây dựng nước Phật cho mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ngài đến lễ bái Phật Bảo Tạng xin chứng minh đại nguyện Bồ đề, dù trăm ngàn kiếp khổ vẫn thực hiện quyết không nhụt chí. Vua Vô Trách Niệm đã phát 48 lời đại nguyện, do nguyện lực ấy, sau này khi trải qua nhiều kiếp tu hành, Ngài viên thành lời nguyện và trở thành Phật với hiệu là A-Di-Đà, có nghĩa rằng vị Phật có Ánh Sáng Vô Lượng, Thọ Mạng Vô Lượng, và Công Đức Vô Lượng. Kể từ đó, Đức Phật và dân chúng của Ngài sống lâu vô lượng, chỉ hưởng điều an lạc, và có nhiều công đức chẳng thể nghĩ bàn.

Trong tổng số 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì có các nguyện sau đây:
Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi, chỉ cần niệm mười niệm mà nếu không được sanh thì tôi  chẳng lấy ngôi chánh giác.
– Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.
– Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.


Ngày vía Phật A Di Đà.


Đức Phật A Di Đà là đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tên của  Ngài mang những ý nghĩa tốt đẹp như sau:

Phật A Di Đà

                            Ngày vía Đức Phật A Di Đà

-Vô Lượng Quang có nghĩa là hào quang trí tuệ của Ngài vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương thế giới.
-Vô Lượng Thọ có nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu không thể nghĩ lường được.
-Vô Lượng Công Đức có nghĩa là những công đức to lớn của Ngài không thể kể xiết.

Câu chuyện về ngày Phật A Di Đà giáng sinh.

Câu chuyện về ngày Phật A Di Đà giáng sinh là như thế này:

Vào thời của vua Việt Vương, khi vị vua này đến chùa lễ Phật và tham vấn Phật Pháp. Vua mới hỏi Vĩnh Minh Đại sư rằng:

– Bạch Tôn Đức, thời nay còn có bậc chân tăng nào khác ngoài Ngài nữa không?

Nghe vậy, Vĩnh Minh Đại Sư đáp:

– Có! Đó là Hòa thượng Hành Tu, là vị có đôi tai dài, người ấy chính Phật Định Quang ứng thân.

Vị Vua nọ hào hứng liền tìm đến vị Hòa thượng Hành Tu cung kính đảnh lễ và lớn tiếng tôn xưng Hòa thượng là Đức Định Quang Như Lai tái thế.

Hòa thượng Hành Tu nghe thấy vị Vua nói vậy, liền bảo Vua rằng:

– Vĩnh Minh Đại Sư thật khéo lời ! Thật ra thì ông ấy cũng chính là Đức Phật A Di Đà ứng thân đó thôi.

Vừa dứt xong câu nói ấy, Hòa Thượng Hành Tu cũng nhắm mắt thâu thần nhập tịch ngay trên bản tọa.

Vua Việt Vương lúc đấy vừa cả kinh sợ lẫn kính phục, trong lòng Ngài vui mừng vội vã liền trở lại chùa của Đại Sư Vĩnh Minh để gạn hỏi và hy vọng có thêm cơ may thân cận lễ bái cúng dường Vĩnh Minh Đại Sư học đạo.

Nhưng vừa về đến cổng chùa thì đã nghe tin dữ :

-Vĩnh Minh Đại Sư cũng đã thị hiện nhập Niết bàn!

Vừa để lộ tông tích hóa độ chúng sanh thì các Ngài bèn nhập tịch liền, đó là điểm yếu mật của chư Phật.

Do đó, người đương thời truyền tai nhau rằng vị Vĩnh Minh Đại Sư ấy chính là Phật A Di Đà ứng hóa, cũng từ đó hàng Tăng, Tục mới lấy ngày sinh nhật của Đại Sư là ngày 17 Tháng 11 Âm lịch để làm lễ vía (kỷ niệm) cúng dường kính mừng Đức Phật A Di Đà thị hiện giáng sinh.

Ý nghĩa của Ngày vía Phật.

Vào ngày vía Phật A Di Đà thì đây là ngày để mọi người cùng tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức Phật. Ngài đã cứu giúp chúng sinh khỏi những lầm than cơ cực để có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Nên làm gì vào ngày Vía Phật A Di Đà.

Vào ngày này các Phật tử cũng như người dân bình thường có thể ăn chay, niệm Phật hay là chuẩn bị lễ vật để đến chùa cầu bình an và may mắn.

Đức Phật A Di Đà

                                    Đức Phật A Di Đà

Nếu không thể đến chùa thì hãy tự cầu nguyện trong lòng với một tấm lòng chân thành, thành tâm thành ý để có được sự phù hộ của Đức Phật.

Vào Ngày vía Phật thì không nên sát sinh, không làm việc xấu và không nên có ý nghĩ xấu. vào ngày này nên làm những việc tốt, giúp đỡ mọi người.

Tuy nhiên, không phải chỉ đến ngày này thì mọi người mới làm việc thiện để cầu mong sự may mắn, phù hộ từ Đức Phật mà việc thiện nên xuất phát từ tâm, và nó nên được thực hiện hàng ngày.

Vào ngày vía của Đức Phật Di Đà, chúng ta hãy cầu mong người thân tâm được an lạc, được hạnh phúc. Cùng nhau hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho mọi người đều thoát khỏi sự căm ghét, khổ đau, chia ly.
Nam Mô A Di Đà Phật!

Bài viết trên đây là một chút chia sẻ của chúng tôi về ngày vía Đức Phật A Di Đà. Hi vọng đây là bài viết bổ ích đối với các bạn. Chúc các bạn sức khỏe, ngày mới tốt lành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ cùng bạn bè

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of


Chat Zalo
Gọi điện ngay